Onderwijs

In de jaren dat kinderen bij ons op school zitten, doen we er alles aan om hun schooltijd voor hen tot een onvergetelijke tijd te maken. Wij willen dat zij met plezier naar school komen en in een goede sfeer kunnen werken en leren. We zorgen voor een veilige en vertrouwde leeromgeving waarin elke leerling tot zijn recht komt.

Op De Cirkel begeleiden we elke leerling zo goed mogelijk in zijn of haar ontwikkeling: zowel op cognitief, sociaal en emotioneel als op moreel en creatief gebied. Wij hebben een uitgebreid programma van Cirkelactiviteiten om die ontwikkeling van de leerlingen vorm te geven.

Belangrijke kenmerken van ons onderwijs zijn:
◉ Het onderwijs vindt plaats in vaste groepen. De groepen hebben elk hun eigen leerkracht of leerkrachten. We gebruiken leermethodes die zijn ingedeeld in meerdere leerniveaus. Zo kan elk kind op het eigen niveau leren en werken.

◉ Voor leerlingen die meer aankunnen is er divers verrijkend materiaal. Onze begaafdheidspecialist coördineert in samenwerking met de groepsleerkrachten een verrijkingsaanbod voor de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben . Daarnaast organiseren wij samen met drie andere scholen van onze stichting een Plusklas (de Breinsteins) voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

◉ Voor leerlingen die wat achterblijven is er goede extra begeleiding op basis van een in overleg met leerkracht, intern begeleider en ouders opgesteld plan. Ook kunnen we advies vragen aan specialisten van Samenwerkingsverband Amstelronde.

◉ Wij zijn een Kanjerschool: we gebruiken een door het Ministerie erkende methode om kinderen te helpen positief over zichzelf en anderen te denken.

◉ Wij zijn een brede school: we werken nauw samen met kinderopvangorganisatie KinderRijk, de Willem-Alexanderschool en de Muziek- en Dansschool; Platform C.