Breinsteins

De Cirkel heeft samen met de Willem Alexander en het Palet-Zuid een Plusklas ingericht voor leerlingen die hoogbegaafd zijn. Deze Plusklas met de naam “Breinsteins” is wordt vormgegeven met leerlingen uit groep 5 t/m 8. Één ochtend per week komt de groep leerlingen bij elkaar op het hoofdgebouw van De Cirkel. Onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht voeren zij uitdagende opdrachten uit.

Op basis van objectieve resultaten en het advies van de leerkracht van de leerlingen kan een kind worden uitgenodigd voor deze Plusklas. Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend: als ouders tekent u een contract waarin de voorwaarden, rechten en verplichtingen van de leerling zijn opgenomen.

Onderwijs