Cirkelshow

Een paar keer per jaar verzorgen alle klassen een Cirkelshow. Tijdens deze show voeren de leerlingen voor elkaar en hun ouders of familieleden toneelstukjes op, zingen liedjes en maken muziek. Of ze laten zien hoe goed ze kunnen voorlezen, goochelen of dansen!

Het is een leuke manier voor leerlingen om zich te leren presenteren en samen te werken met andere leerlingen. Ook kunnen zij hun talenten en interesses op creatief en cultureel gebied delen met anderen.

De opvoeringen van de Cirkelshows sluiten de ene keer aan bij wat leerlingen in de periode ervoor geleerd hebben en de andere keer zijn het zelfverzonnen dansjes, toneelstukken of bijvoorbeeld iets wat zij geoefend hebben bij de blazersklas. 

Zo krijgt u op een andere en leuke manier inzicht in wat leerlingen op onze school allemaal leren.

Onderwijs