Wereldschool Amstelveen

Wereldschool Amstelveen is een school waar kinderen die de Nederlandse taal nog helemaal niet beheersen, nieuwkomersonderwijs kunnen krijgen. Binnen Onderwijsgroep Amstelland en op meer plaatsen in Nederland wordt deze ondersteuningsbehoefte gecentraliseerd d.m.v. het inrichten van een speciale nieuwkomersschool. Wereldschool Amstelveen valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de Cirkel.

Telefoon: 020 820 8993
E-mail: info.wereldschool@ogamstelland.nl

De mailadressen van leerkrachten bestaan uit: voorletter.achternaam@ogamstelland.nl

Onderwijs