Medezeggenschapraad

Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en personeel meedenken en beslissen over zaken die de school aangaan. Onze MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De MR is actief betrokken bij de school. Ze controleert het beleid, adviseert de school en denkt mee over actuele zaken. Op de agenda staan onderwerpen als:

◉ Vakantie- en studiedagen planning;
◉ Schoolplan;
◉ Schoolgids;
◉ Personeelszaken;
◉ Schoolbegroting
◉ Communicatie
◉ De MR behandelt geen individuele zaken, maar alleen onderwerpen die de hele school aangaan. U kunt de MR bereiken via mr.decirkel@ogamstelland.nl.

De MR bestaat momenteel uit:

Oudergeleding:

◉ Carmen Bergström (voorzitter)
◉ Harro Rooijendijk (lid)
◉ Giovanca Ostiana (lid)

Personeelsgeleding:

◉ Lisa Buisman (lid personeelsgeleding)
◉ Sascha Riethof (lid personeelsgeleding)
◉ Milena van Drongelen (lid personeelsgeleding)