Vertrouwenspersoon

Als u ergens mee zit, is in principe de leerkracht het eerste aanspreekpunt. Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de interne vertrouwenspersonen; 

  • Silvia van Wilgenburg s.vanwilgenburg@ogamstelland.nl;
  • Sabrina Zandbergen s.zandbergen@ogamstelland.nl;
  • Niesje van Mourik n.vanmourik@ogamstelland.nl.

 

De vertrouwenspersoon is er voor u en uw kind.
Zij luistert, adviseert en geeft informatie over mogelijke vervolgstappen. Zij maakt met u of uw kind een stappenplan voor het stoppen van het door u gesignaleerde ongewenste gedrag.

De interne vertrouwenspersonen, zijn door het bestuur benoemd om deze taak in de school uit te voeren en de belangen van de klager, ouder of kind, te behartigen. De vertrouwenspersoon stelt zich onafhankelijk op om belangenconflicten te voorkomen en zal vertrouwelijk met alle informatie omgaan. De scholen kennen ook een externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige van buiten de school. De vertrouwenspersoon kan naast het geven van informatie en advies ook optreden als bemiddelaar.

De naam van de externe vertrouwenspersoon is op de website van Onderwijsgroep Amstelland te vinden. U kunt de betreffende informatie over de externe vertrouwenspersoon vinden op de website onder menu, ouders en dan op klachtenregeling klikken: directe link.