Eerste schooldag

De eerste schooldag
Wanneer uw kind voor het eerst naar school gaat, is dat een enorme verandering voor zowel u als uw kind. Al is het alleen maar wennen aan de nieuwe gewoontes en regels die horen bij het naar de basisschool gaan. Met onderstaande informatie hopen we een bijdrage te leveren aan een snelle en voorspoedige wenperiode. Tijdens uw kennismakingsgesprek (ongeveer 6 weken van tevoren) met de leerkracht van uw kind ontvangt u natuurlijk meer informatie over het naar school gaan en de schoolapp.

Wat neemt u mee naar school?
◉ Gymschoenen. Deze blijven op school liggen. De kinderen krijgen 2 keer per week gymles van een vakdocent in de speelzaal. In de klas staat een kist waarin de gymschoenen van alle kinderen zitten; sportkleren zijn verder niet nodig. Kies gymschoenen zonder veters, met elastiek of klittenband, die kinderen zelf aan kunnen trekken. Schrijf de naam van uw kind in de schoenen. Controleer ook regelmatig de schoenmaat van uw kind en vervang indien nodig de gymschoenen.

◉ Iedere ochtend fruit en (suikervrij) drinken. Ieder kind neemt zelf fruit mee in een bakje en drinken in een beker of fles, beiden voorzien van naam. Naast de ingang van de klas staat een krat waar uw kind het fruit en het drinken in kan doen.

Overblijven 
Uw kind kan tussen de middag op school blijven lunchen onder begeleiding van pedagogisch medewerkers en vrijwilligers. Deze medewerkers hebben een cursus gevolgd om het overblijven in goede banen te leiden en het eten op school gezellig te maken. 
Geef uw kind brood en drinken mee voor tussen de middag. Het eten en drinken blijft gedurende de ochtend in de tas van uw kind aan de kapstok hangen.

Brengen en halen 
De schooltijden van groep 1-2 zijn:
Ochtend: 8.30 – 12.00 uur (woensdag: tot 12.15 uur)
Middag: 13.00 – 15.15 uur
Woensdag- en vrijdagmiddag vrij.

De groepen 1/2a t/m 1/2d hebben een eigen ingang in het hoofdgebouw van de Cirkel.
De groep 1/2e gaat via de andere kant van het schoolgebouw (schoolplein groep 3) naar binnen. De deur gaat om 8.15 open en de leerkrachten zullen de kinderen op het schoolplein ontvangen. De kinderen gaan zelf, zonder ouders, naar binnen. 

Aan het einde van de ochtend en aan het einde van de middag komen de kinderen via dit schoolplein ook weer naar buiten. De leerkracht blijft altijd kijken of alle kinderen worden opgehaald. Een kind dat nog even moet wachten blijft bij de leerkracht staan. Kinderen die naar de BSO moeten verzamelen binnen in de hal van het hoofdgebouw. 

Regels rond de school 
Breng en haal uw kind bij voorkeur niet met de auto; dat levert veel drukte en gevaarlijke situaties op rond de school;
Op het schoolplein is fietsen verboden (voor kinderen en voor ouders);
Neemt u een hond mee, houd deze dan zo ver mogelijk van de ingang. Sommige kinderen zijn bang voor honden.

Informatie

Vergeleken met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf, weet u minder precies wat uw kind doet. Toch kunt u veel te weten komen:
◉ In de klas hangen ieder dagdeel bordjes waarop staat wat er in de klas gaat gebeuren;
◉ U kunt mededelingen/ afspraken melden bij de leerkracht via de schoolapp;
◉ Bij het brengen en halen van uw kind kunt u ook altijd de leerkracht van uw kind aanspreken. Dit kan alleen direct om 8:15 uur, na 10 min gaan zij naar binnen;
◉ Heeft u behoefte aan een langer gesprek, dan is daar meerdere keren per jaar de gelegenheid voor tijdens de contactmiddagen en avonden. Minimaal twee keer per jaar wordt u daarvoor uitgenodigd;
◉ De Cirkel geeft éénmaal in de drie/vier weken een digitale Nieuwsbrief uit.  Deze zijn terug te vinden op de website van school en in de app;
◉ Informatieavond. Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor een informatieavond in de klas van uw kind. Deze zal dit jaar digitaal plaatsvinden.

Speelgoed- en spelletjesochtenden
Regelmatig is er een speelgoed- of spelletjesochtend in de groepen 1-2. Tijdens deze ochtenden mogen de kinderen speelgoed of een gezelschapsspel meenemen. In kleine groepjes spelen de kinderen dan verschillende spelletjes.

Afwezigheid van uw kind 
Is uw kind ziek of kan het om een andere reden niet naar school dan dient u dit door te geven via de schoolapp. Het aanvragen van extra verlofdagen kan via het verlofformulier, verkrijgbaar in de schoolapp. Dit verlof mag alleen in duidelijk omschreven gevallen door de directie worden verleend en moet 8 weken van tevoren worden aangevraagd.

Voor vragen kunt u altijd bij de leerkracht terecht.

Wij hopen u snel te verwelkomen op De Cirkel en wensen u alvast veel plezier op school.

School