TSO

Tussen schoolse opvang 
Tussen de middag bieden wij de mogelijkheid om over te blijven (en dus op school lunchen). Het overblijven vindt plaats onder leiding van vrijwillige krachten, die een vrijwilligersvergoeding ontvangen, en medewerkers van Kinderrijk. Uw kind neemt zelf eten en drinken mee. Leerlingen hebben de mogelijkheid om een aantal keer per jaar mee te doen aan tussen schoolse activiteiten, zoals koken, voetbal, schaken, dansen. Hier zitten geen kosten aan verbonden.

Voor de aanmelding en betaling werken wij met het systeem Schoolkassa. Het schooljaar wordt verdeeld in 3 periodes.

◉ Begin schooljaar t/m december
◉ Januari t/m maart
◉ April t/m einde schooljaar.

Vóórdat de periode begint krijgt u een aanmeldingsmail van Schoolkassa voor de TSO. U kunt dan aangeven op welke dagen uw kind gaat overblijven. Daarna kunt u direct de betaling doen voor deze dagen. U kunt ook per periode in 2 termijnen betalen. De kosten bedragen €2,00 per keer.

Daarnaast kan er incidenteel overgebleven worden, waarvoor een strippenkaart aangeschaft kan worden á € 22,50. Hiermee kan uw kind 10 keer overblijven.

Dagelijks vindt er een duidelijke overdracht plaats tussen de leerkracht en de TSO medewerker. De TSO medewerkers nemen regelmatig deel aan cursussen op het gebied van begeleiding van en omgang met groepen leerlingen.

Voor het aanschaffen van een strippenkaart en/of voor vragen over het overblijven kunt u terecht bij de TSO coördinator Cora Bakker via c.bakker@ogamstelland.nl

Buitenschoolse Opvang
Onderwijsgroep Amstelland werkt nauw samen met Kinderrijk, De Stoel, Mirakel, Boon, Majest, Kindzijn  en een aantal andere organisaties voor voorschoolse en naschoolse opvang. U kunt uw kind rechtstreeks bij deze organisaties inschrijven. Onze belangrijkste partner is Kinderrijk.

Stichting Kinderrijk te Amstelveen (met vestigingen op de Brink, Orion en, voor de bovenbouw, Sportlaan)

Kinderrijk biedt naschoolse en voorschoolse opvang aan.
Orion 1B, 1188 AM  en Brink 67a, 1188 NA  Amstelveen
Tel.: 020 – 6455735, www.kinderrijk.nl

U kunt op de website van de gemeente Amstelveen:
https://www.amstelveen.nl/wonen-leven/publicatie/onderwijs-en-kinderopvang meer informatie vinden

School